Klimatyzacja montaż

Orientacyjny kosz montażu klimatyzatora typu Split: od 600,00 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje:
- montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w miejscu uzgodnionym z klientem,

- podłączenie instalacji elektrycznej,

- podłączenie instalacji freonowej do 5mb,

- montaż instalacji grawitacyjnego odprowadzania skr
oplin,
(jeżeli jest brak  możliwości grawitacyjnego odprowad
zenia skroplin, konieczny jest montaż  pompki skroplin, koszt ok. 300 zł netto),
- wytworzenie próżni,
- sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej,

- uruchomienie jednostki,
- przeszkolenie w zakresie obsługi i prawidłowej
eksploatacji urządzenia.

                                                                                                                                                                         ZAPRASZAMY !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nasze przykładowe realizacje;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        03                                                                                                                                                                                                     02                                                                                                                                                                                                              01                                                                             04