Klimatyzacja serwis

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i serwisów urządzeń klimatyzacyjnych.
Przegląd i serwis klimatyzatora typu split 130,00 zł netto + 23% VAT.

Koszty te obejmują:
– dojazd, robociznę, materiały zużyte podczas przeglądu (tj.środki chemiczne zużyte podczas odgrzybiania i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych),

Usługa serwisowa zawiera:
– czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
– czyszczenie filtrów,
– kontrola ciśnień,
– kontrola drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
– kontrola układu chłodniczego,
– kontrola układu sterowania.

Cena nie obejmuje wymiany lub uzupełnienia czynnika chłodniczego (freon), układu klimatyzacyjnego, usuwania awarii stwierdzonych podczas serwisu oraz wynajmu w razie konieczności sprzętu wysokościowego (zwyżka).
Do wykonanej usługi zostanie sporządzony protokół na podstawie którego usługa zostanie rozliczona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZAPRASZAMY !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Regularne przeglądy klimatyzatorów , zapewniają maksymalną wydajność urządzeń , minimalizują możliwość wystąpienia awarii , a także wydłużają ich żywotność. Producenci urządzeń klimatyzacyjnych wymagają serwisu dwa razy w ciągu roku , nie stosując się do tych zaleceń                                                                                  użytkownik traci możliwość gwarancji .